Pilgaard Ark. | Om tegnestuen - Pilgaard Ark.

Om tegnestuen

Tegnestuens ønske er at tegne projekterne helt ned i detaljen - fra første spæde ide til færdig bygning. Tegnestuens fokus er FORM og KONSTRUKTION.

FORM
Vores ønske er at lave skræddersyede former, der matcher den omkringliggende natur og de eksisterende bygninger. Formsproget skal afspejle de materialer og byggemetoder, der er brugt. Vi vil gerne vise, hvordan tingene er lavet.

KONSTRUKTION
Vi kan lide gennemtænkte løsninger, hvor der bliver eksperimenteret med materialernes kunnen. Der er i flere projekter arbejdet alternativt med byggematerialer – som villa i træ, sommerhus uden dampspærre, brug af papiruld/ træuld, og savskåret træ frem for byggemarkedernes.

Tegnestuen har stor interesse for renovering, ombygning og restaurering. Hvordan de eksisterende bygninger og ressourcer bliver genbrugt, genfortolket og bevaret.

Tegnestuens mål er at projekterne laves i glæde, og med omtanke for de mennesker, der efterfølgende skal bruge dem. Projekterne tegnes ud fra de ressourcer, der er til rådighed, og tegnestuen vil gerne holde en åben og ukrukket holdning til faget.

Målet er også at være med til at påvirke verden i den bæredygtige retning, som vi tror på. Hvor ressourcer bliver brugt med stor omtanke, og hvor formgivningen er med til at underbygge godt samvær mellem mennesker.

Pilgaard Ark. er en arkitektvirksomhed grundlagt af Christoffer Pilgaard. Christoffer blev uddannet som arkitekt fra Kunstakademiet i København i 2009. Han har også en baggrund som bygningskonstruktør fra Københavns Erhvervsakademi. Deraf interessen for både det arkitektoniske og det byggetekniske.

Tegnestuen har et tæt samarbejde med andre rådgivere (både arkitekter og ingeniører). Tværfaglighed mellem arkitekter, ingeniører og håndværkere er afgørende for en god balance mellem form og konstruktion, da det giver mulighed for at finde nye løsninger, som kan bidrage æstetisk og bæredygtigt. Tegnestuen har et stor netværk af dygtige håndværkere. Disse kontakter viderebringes gerne.

2014 - : Selvstændig med "Pilgaard Ark."

2011 - 2014: Ansat på Erik Møller Arkitekter. Arbejdede med arkitektoniske vurderinger og energirenovering af etageboligbyggeri.

2010 - 2014: Ansat på Kunstakademiets Arkitektskole ved Institut for Teknologi. Arbejdede med projekterne Efficient ENergy for EU Cultural Hertage og Arkitektur & Energirenovering, Det murede etagebyggeri fra 1920-1960. Fokus på energi og ressourcer. Blev tilbudt ph.d. stipendium i "Energiforbedrende tiltag overfor kulturbærende etageboligbyggeri 1850-1950
- fra koncept til detalje".

2010: Ekstern renoveringskosulent for projekterne:
Konstabelskolen på Margretheholmen for tegnestuen Vandkunsten - Modtog RENOVERINGS PRISEN 2016.
Rosenborg Plejecenter for tegenestuen AJBJ

2008: Ansat på tegnestuen Vandkunsten under studiet. Arbejdede med bla. Bolig projekter som Æblelunden og Margrethe Holmen.

2005 - 2006: Praktik hos tegnestuen UiD, kuratorarbejdet for “Co. Evolution”. Samarbejde mellem DAC, UiD og fire tegnestuer (cebra, cobe, effekt og transform). Projektet var at lave bæredygtig byudvikling i Kinesiske storbyer. Projektet vandt den ”GYLDNE LØVE” til BIENNALEN I VENEDIG.

Uddannelse:

2008 – 2009: Kandidat fra Kunstakademiets Arkitektskole i København.

2006 – 2008: Bygningskonstruktør, Professionsbachelor i bygningskonstruktion.

2002 – 2006: Bachelor fra Kunstakademiets Arkitektskole i København.

2000 – 2001: Første år af “Teknisk Fysik” på DTU.

1996 – 2000: Student, matematik og fysik. Team Danmark elev i Volleyball.