Pilgaard Ark. | Ydelser - Pilgaard Ark.

Ydelser

Fire ydelser

Tegnestuen rådgiver lige fra skitse til færdig bygning. Rådgivningen kan opdeles i fire faser:

(1) SKITSEPROJEKT (dispositionsforslag):
Hovedideen, målfaste tegninger og overordnet materialevalg. Tilhørende overslagsøkonomi.

(2) MYNDIGHEDSPROJEKT (projektforsalg og forprojekt):
Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementet. Hvad den pågældende kommune kræver for at godkende byggeriet.

(3) DETAILPROJEKT (hovedprojekt):
Hovedtegninger og detaljetegninger. Byggesagsbeskrivelse med beskrivelse af bygningsdele og produkter. Tilbudsliste til udbud. Fasen afsluttes med valg entreprenør/håndværker.

(4) FAGTILSYN under udførelse: Styring af byggemøder, tilhørende referat, kontrol af førsteudførelser og mangelgennemgang.

Man bestemmer selv, hvor langt man vil gå - og hvor detaljeret man ønsker projekt beskrevet. Prisen for alle fire faser koster ca. 10% af entreprisesummen. Det specifikke rådgivningshonorar bliver fastlagt fra sag til sag. Arkitekthonorar kan være fast, eller udført i medgået tid.